Področja dela:

- gospodarsko pravo (pravno svetovanje, priprava pravnih aktov in pogodb, vodenje postopkov preoblikovanja družb ter združitev, oddelitev in prevzemov družb)
- davčno pravo (davčna optimizacija, mednarodno obdavčenje, davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnina, davek na dediščine in darila, preventivni davčni pregledi, zastopanje v postopkih davčnega inšpekcijskega nadzora, svetovanje v zvezi s transfernimi cenami)
- civilno pravo (obligacijsko pravo, stvarno pravo)
- delovno pravo
- upravno pravo
- zastopanje v postopkih pred sodišči in državnimi organi

 

Znanja tujih jezikov:

- angleščina (aktivno)
- hrvaščina (aktivno)
- srbščina (aktivno)
- italijanščina (pasivno)