Smernice za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je na svoji spletni strani objavila smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki so bile pripravljene v sodelovanju med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Finančno upravo Republike Slovenije, na podlagi večletnih izkušenj pri presoji konkretnih projektov v raziskovalno-razvojni dejavnosti, izdanih splošnih in konkretnih mnenj MGRT, stališč davčnega organa ter sodne prakse. Smernice so pojasnjevalne narave, njihov namen je zagotoviti večjo davčno gotovost. Zavezanci za davek jih lahko uporabljajo kot delovni pripomoček pri ugotavljanju, ali njihova dejavnost predstavlja raziskovalno-razvojno dejavnost, za katero je mogoče uveljavljati davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj. PRav tako jih davčni zavezanci lahko uporabljajo pri svojih poslovnih odločitvah ter pri pirpravi doumentacije, s katero bodo argumentirali utemeljenost uveljavljene davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj.