UVELJAVLJANJE DEJANSKIH STROŠKOV V UGOVORU ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE (DELOVNI MIGRANTI)

Iz novejše sodne prakse Upravnega sodišča RS (sodbi Upravnega sodišča RS II U 254/2017 z dne 18. 10. 2017 in II U 564/2017 z dne 12. 1. 2018) in Vrhovnega sodišča RS (Sklepa Vrhovnega sodišča RS X Ips 63/2017 z dne 6. 7. 2017 in X Ips 49/2017 z dne 15. 11. 2017) izhaja, da je sodišče sprejelo jasno stališče, da zakon ne postavlja omejitev glede dejstev, ki jih lahko davčni zavezanec navaja v davčni napovedi na podlagi samoprijave, saj zakon glede uveljavljanja dejanskih stroškov v primeru davčne napovedi na podlagi samoprijave, ne določa nič drugače, kot to določa v zvezi z uveljavljenimi dejanskimi stroški v davčni napovedi, vloženi pravočasno. 

 

Davčna napoved, vložena na podlagi samoprijave v skladu z določbo 63. člena ZDavP-2, se vsebinsko v ničemer ne razlikuje od pravočasno vložene davčne napovedi. Iz zakona tako ne izhaja, da se davčnemu zavezancu, ki vloži davčno napoved na podlagi samoprijave, davčna osnova določi pod drugačnimi pogoji, kot davčnemu zavezancu, ki davčno napoved odda pravočasno.

 

Ugovor zoper informativni izračun dohodnine lahko davčni zavezanec vloži v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna. Šteje se, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna (datum odpreme je naveden na kuverti).

V kolikor zavezanec v zakonskem roku vloži ugovor zoper informativni izračun, ni dolžan poravnati obveznosti po informativnem izračunu oziroma ne prejme vračila na podlagi informativnega izračuna.

Obrazec se lahko dobi preko sistema eDavki, kjer se lahko tudi vloži ugovor, ali pa na spodnji povezavi:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/

 

Nikola Maslovarić, odvetnik