Pravice potrošnikov - stvarna napaka

V primeru nakupa izdelka z napako, ima potrošnik skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), v primeru pravilnega uveljavljanja stvarne napake pravico do vračila kupnine, vračila dela kupnine v sorazmerju z napako, zamenjavo za nov in brezhiben izdelek ali pa popravilo izdelka. Potrošnik lahko stvarno napako uveljavlja pri nakupu kateregakoli izdelka, če ta ne omogoča normalne rabe, če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana, poleg tega pa tudi če izdelek ni skladen s pogodbo – če torej nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane ter tudi v primeru, kadar se izdelek ne ujema z vzorcem ali modelom, razen v primerih kadar je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

 

Potrošnik lahko uveljavlja pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, pri čemer mora prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Potrošnik lahko pravice iz naslova stvarne napake uveljavlja največ dve leti od prevzema novega izdelka, v primeru nakupa rabljenega izdelka pa največ eno leto od prevzema izdelka.

 

Problem v praksi se izkaže zlasti poskus omejitve oziroma izključitve prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake s pogodbenim določilom, kljub temu, da določilo 37.č člena ZVPot jasno določa, da se prodajalec z nobenim pogodbenim določilom ne more razbremeniti odgovornosti za stvarne napake.

 

Urša Longar, mag. prava