PRAVICA DO ODŠKODNINE V PRIMERU ZAMUDE ALI ODPOVEDI LETA

V primeru zamude ali odpovedi leta so potniki, skladno z Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov, upravičeni do izplačila pavšalne odškodnine, ki se giblje med 250 EUR in 600 EUR, pri čemer se najnižji znesek nanaša na zamudo daljšo od treh ur (velika zamuda) in sicer za lete do vključno 1.500 km. Znesek 400 EUR pripada potniku za vse zamujene ali odpovedane lete znotraj območja Evropske Unije; za vse druge lete pa le, če so daljši od 1.500 km in krajši od 3.500 km. Znesek 600 EUR pripade potniku v  vseh ostalih primerih odpovedi ali zamude letov. Postopek uveljavljanje odškodnine je razmeroma preprost, in sicer z vložitvijo enostavnega vseevropskega obrazca za pritožbo zaradi kršitve  pravic letalskih potnikov, dostopnega na spletni povezavi: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_sl.pdf

Oškodovani potnik mora svoj odškodninski zahtevek naprej posredovati dejanskemu letalskemu prevozniku, v primeru zavrnitve ali zamude dvomesečnega roka za odgovor na zahtevo potnika v zvezi z uveljavljanjem pravic iz Uredbe, pa ima potnik pravico vložiti tožbo na pristojno domače sodišče. V primeru sprožitve ustreznega sodnega postopka je smiselno uradno obvestiti tudi pristojni nacionalni in pritožbeni organ, ki v skladu s 16. členom Uredbe skrbi za uveljavljanje pravic potnikov, in sicer Javno agencijo za civilno letalstvo, ki bo v primeru neupravičenega neizplačila odškodnine oziroma nespoštovanja dvomesečnega roka za odgovor na zahtevo potnika v zvezi z uveljavljanjem pravic iz Uredbe, letalskega prevoznika ustrezno kaznovala z globo.

 

Urša Longar, Mag. prava