Novost pri izvršbi, ki jo prinaša novela ZIZ

Med pomembnejše novosti, ki jih prinaša novela ZIZ-L (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/18), sodi varstvo pravic dolžnika. Nova ureditev izvršilnega postopka sodišču omogoča, da po uradni dolžnosti določi drugo primernejše sredstvo ali predmet izvršbe, kot je dolžnikova nepremičnina. Spremenjena ureditev prav tako omogoča sodišču odlog izvršbe na stanovanju ali stanovanjski hiši, ki je dolžnikov dom, zaradi izterjave denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, in sicer za največ 6 mesecev in le enkrat. Domneva se, da je dolžnikov dom stanovanje ali stanovanjska hiša, kjer ima dolžnik prijavljeno stalno prebivališče. Odlog izvršbe je v takšnih primerih mogoč na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti, če dolžnik predloži ali je sodišču poslano obrazloženo mnenje centra za socialno delo, iz katerega izhaja, da bi takojšnja izvršba ogrozila preživljanje dolžnika ali njegovih družinskih članov. Položaj dolžnika je prav tako olajšujejo spremenjene določbe izvršbe na premičninah, kadar ni izgledov za uspešno izvršbo, in sicer kadar se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet izvršbe (neuspešen rubež). V takšnem primeru sodišče po končanih izvršilnih dejanjih po uradni dolžnosti ustavi izvršbo.

 

Urša Longar, Mag. prava