Aktualno

Zakon o duševnem zdravju neskladen z Ustavo RS

Zakon o duševnem zdravju neskladen z Ustavo RS

03. julij 2019 - Aktualno

Ustavno sodišče Republike Slovenije (USRS) je z odločbo št. U-I-477/18, Up-93/18 z dne 23. 5. 2019 ugotovilo, da  obstoječa zakonska ureditev sprejema oseb z duševno motnjo v varovani oddelek ni skladna z ustavnima načeloma varstva ...

Preberi več >>

Pravice potrošnikov - stvarna napaka

Pravice potrošnikov - stvarna napaka

15. marec 2019 - Aktualno

V primeru nakupa izdelka z napako, ima potrošnik skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), v primeru pravilnega uveljavljanja stvarne napake pravico do vračila kupnine, vračila dela kupnine v sorazmerju z napako, zamenjavo za nov in ...

Preberi več >>

Odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

Odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

26. februar 2019 - Aktualno

Namen instituta odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja je poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da preneha tisti del njegovih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka ...

Preberi več >>

Postopek osebnega stečaja

Postopek osebnega stečaja

05. februar 2019 - Aktualno

Postopek osebnega stečaja se vodi nad premoženjem insolventnega dolžnika (fizične osebe) z namenom, da bi vsi upniki iz premoženja stečajnega dolžnika prejeli plačilo navadnih terjatev hkrati in v enakih deležih.   Upniki se v ...

Preberi več >>

PRAVICA DO ODŠKODNINE V PRIMERU ZAMUDE ALI ODPOVEDI LETA

PRAVICA DO ODŠKODNINE V PRIMERU ZAMUDE ALI ODPOVEDI LETA

22. januar 2019 - Aktualno

V primeru zamude ali odpovedi leta so potniki, skladno z Uredbo (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov, ...

Preberi več >>

PREDKUPNA PRAVICA KOT OBLIKA OMEJEVANJA LASTNINSKE PRAVICE

PREDKUPNA PRAVICA KOT OBLIKA OMEJEVANJA LASTNINSKE PRAVICE

13. november 2018 - Aktualno

Ločimo zakonito predkupno pravico in pogodbeno predkupno pravico, pri kateri se lastnik stvari s pogodbenim določilom o predkupni pravici zaveže, da bo predkupnega upravičenca  obvestil o nameravani prodaji stvari določeni osebi ter o ...

Preberi več >>

Izplačilo starih deviznih vlog Ljubljanske banke in obrestna mera

Izplačilo starih deviznih vlog Ljubljanske banke in obrestna mera

24. september 2018 - Aktualno

Pereč problem obdobja po razpadu nekdanje skupne države še vedno predstavlja prevzem jamstev za izplačilo starih deviznih vlog, kar potrjujejo številni postopki bivših deviznih varčevalcev pred ESČP proti državam naslednicam. Republika ...

Preberi več >>

Razveljavitev  1. odst. 57. člena ZOPNI

Razveljavitev 1. odst. 57. člena ZOPNI

20. avgust 2018 - Aktualno

Ustavno sodišče RS je v svoji odločbi št. U-I-6/15-23, Up-33/15-32, Up-1003/15-27 z dne 5. 7. 2018, s katero je odločalo o ustavni pobudi za oceno ustavnosti ZOPNI ter o ustavni pritožbi pritožnice zaradi zatrjevanih kršitev njenih ...

Preberi več >>

HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE

HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE

27. julij 2018 - Aktualno

Temeljna obveznost poslovnih subjektov je hramba knjigovodske dokumentacije in poslovnih knjig. Čas oziroma minimalne roke hrambe knjigovodske dokumentacije in poslovnih knjig urejajo številni pravni viri, ki zaradi nekonsistentne in nejasne ...

Preberi več >>

Novost pri izvršbi, ki jo prinaša novela ZIZ

Novost pri izvršbi, ki jo prinaša novela ZIZ

10. julij 2018 - Aktualno

Med pomembnejše novosti, ki jih prinaša novela ZIZ-L (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju, objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/18), sodi varstvo pravic dolžnika. Nova ureditev izvršilnega postopka sodišču ...

Preberi več >>