Novice

GRADNJA OBJEKTOV DRŽAVNEGA POMENA IN POSEG V ZASEBNO LASTNINO

GRADNJA OBJEKTOV DRŽAVNEGA POMENA IN POSEG V ZASEBNO LASTNINO

19. junij 2018 - Aktualno

Ustava RS v 33. členu zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja. Z nedavno odločbo U-I-186/16 z dne 22.3.2018 je Ustavno sodišče RS ugotovilo protiustavnost 2. alineje 1. odstavka 54. člena Zakona o umeščanju prostorskih ...

Preberi več >>

UVELJAVLJANJE DEJANSKIH STROŠKOV V UGOVORU ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE (DELOVNI MIGRANTI)

UVELJAVLJANJE DEJANSKIH STROŠKOV V UGOVORU ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE (DELOVNI MIGRANTI)

19. junij 2018 - Aktualno

Iz novejše sodne prakse Upravnega sodišča RS (sodbi Upravnega sodišča RS II U 254/2017 z dne 18. 10. 2017 in II U 564/2017 z dne 12. 1. 2018) in Vrhovnega sodišča RS (Sklepa Vrhovnega sodišča RS X Ips 63/2017 z dne 6. 7. 2017 in X Ips ...

Preberi več >>

Legalizacija črnih gradenj po novem

Legalizacija črnih gradenj po novem

12. junij 2018 - Aktualno

Prenova zakonodaje s področja urejanja prostora in graditve[1] med drugimi prinaša možnosti legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj.  Gradbeni zakon (GZ)[2], ki se je pričel uporabljati 1. junija 2018, tako dopušča možnost ...

Preberi več >>

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR)

25. maj 2018 - Aktualno

Z današnjim dnem mora biti poslovanje zavezancev usklajeno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Namen Uredbe je predvsem posodobitev, prilagoditev in uskladitev zakonodaj članic EU naglemu razvoju digitalnega gospodarstva, glede zagotavljanja ...

Preberi več >>

Zemljiški dolg

Zemljiški dolg

14. maj 2018 - Aktualno

Zemljiški dolg je, do njegove ukinitve jeseni leta 2013, predstavljal  hitro in učinkovito obliko stvarnopravnega zavarovanja terjatve, ki je imetniku zemljiškoknjižnega pisma omogočala prednostno poplačilo iz zneska iz vrednosti ...

Preberi več >>

Delitev dobicka v d.o.o.

Delitev dobicka v d.o.o.

25. november 2017 - Aktualno

Sodna praksa se je glede izpodbijanja sklepa skupščine družbenikov v družbi z omejeno odgovornostjo, zaradi nerazdelitve dobičke, spremenila. Prvotno stališče sodišča je bilo, da določilo 399. člena Zakona o gospodarskih družbah ...

Preberi več >>

Zagotavljanje učinkovitega sodnega varstva

Zagotavljanje učinkovitega sodnega varstva

17. november 2017 - Aktualno

Ustavno sodišče RS je že leta 1999 v svoji odločbi Up-209/99 z 9. 12. 1999 izpostavilo, da ni namen ustave, da bi človekove pravice priznala zgolj formalno in teoretično, pač pa je ustavna zahteva, da mora biti zagotovljena možnost ...

Preberi več >>

Sodno varstvo v finančni preiskavi po ZOPNI

Sodno varstvo v finančni preiskavi po ZOPNI

17. november 2017 - Aktualno

Ustavno sodišče RS je s sklepoma Up-562/16 (U-I-120/16) in Up-314/16(U-I-62/16) oba z dne 9. 11. 2017 zavrglo pobudo za oceno ustavnosti določil Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), pritožničino ustavno pritožbo pa ni ...

Preberi več >>

Odvzem premoženja v obliki naložitve plačila

Odvzem premoženja v obliki naložitve plačila

16. november 2017 - Aktualno

Okrožno sodišče v Ljubljani je v sodbi z dne 13. 7. 2017 zadevi VII Pg 1686/2014 (sodba še ni pravnomočna), končno zavzelo drugačno stališče, kot ga je zastopalo v dosedaj obravnavanih zadevah odvzema premoženja nezakonitega izvora in ...

Preberi več >>

FIDUCIARNI PRAVNI  POSLI

FIDUCIARNI PRAVNI POSLI

17. oktober 2017 - Aktualno

V času, ko državni aparat močno pritiska na posameznike z visokimi davčnimi stopnjami, naložitvijo plačila davka od domnevno nenapovedanih dohodkov ali dohodkov z nepojasnjenim virom na podlagi 68. a člena ZDavP-2 ter odvzema domnevno ...

Preberi več >>