Zakon o davku nepremičnin je predvideval obdavčitev za lastnike nepremičnin, glede na vrednost nepremičnine, ter tudi glede na samo vrsto nepremičnine. Zakon je v času veljavnosti doživel že tudi vrsto sprememb, med drugim ni več rezidenčnih in nerezidenčnih stanovanjskih nepremičnin, spremenili pa so se tudi roki in načini plačila davka. Ustavno sodišče RS je dne 28.03.2014 Zakon o davku na nepremičnine razveljavilo.

 

Trenutno stanje

Do uveljavitve z odločbo Ustavnega sodišča RS razveljavljenega Zakona o davku na nepremičnine smo imeli v RS tri vzporedne sisteme:

  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
  • davek od (nepremičnega) premoženja in
  • pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Ustavno sodišče RS je po tem, ko je Zakon o davku na nepremičnine razveljavilo, vse tri sisteme ponovno vrnilo v veljavo. Kljub neuspelemu poskusu uveljavitve zakona, ki bi davek na nepremičnine dosledno uredil, se moramo torej dan danes v Sloveniji še vedno spopadati z vsemi slabostmi ureditve obdavčitve nepremičnin, ki je zastarela, neenotna, nekonsistentna, nepregledna in neprilagojena novim ekonomskim razmeram, na izvedbeni ravni pa pogosto tudi nezakonita.

Vsaka od omenjenih dajatev ima drugače določeno osnovo, druge zavezance in drugačen predmet obdavčitve. Vsaka od teh dajatev se odmerja samostojno, v različnih rokih in postopkih zraven tega pa vsaka od teh dajatev uporablja različno bazo podatkov o nepremičninah. Namen Zakona o davku na nepremičnine je bil poenotiti sistem obdavčitve v okviru ene dajatve, razširiti obdavčitev na vse vrste nepremičnin, obdavčitev pa vezati na enotno evidenco – register nepremičnin. Posledica sprejema Zakona o davku na nepremičnine bi torej bila enotna obdavčitev nepremičnin, sodoben način določanja davčne osnove na podlagi tržne vrednosti nepremičnin, preglednejša in enotnejša pravila določanja davčnih stopenj za občine ter poenotenje oprostitev in olajšav. Kot podporna sistema sodobnejšemu načinu določanja davčne osnove sta vzpostavljena enoten sistem evidentiranja nepremičnin in sistem množičnega vrednotenja nepremičnin.

 davek na nepremičnine izračun

Davka na nepremičnine ne moremo enačiti z davkom na promet nepremičnin

Davek na nepremičnine je potrebno razlikovati od davka na promet nepremičnin in od davka, ki ga mora posameznik plačati v primeru ustvarjene pozitivne razlike pri nakupu in prodaji nepremičnine (t.i. kapitalski dobiček, od katerega se plača dohodnina) ali pri podaritvi nepremičnine. Med drugim so davki v zvezi z nepremičninami urejeni v naslednjih zakonih:

  • Zakon o davku na promet nepremičnin,
  • Zakon o davkih na dediščine in darila,
  • Zakon o dohodnini
  • Zakon o stavbnih zemljiščih ter
  • Zakon o davku na dodano vrednost.